OSP Mariańskie Porzecze
  Strażak Ochotnik
 

Ochotnicza Straż Pożarna w swojej działalności zawsze kieruje się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym.

Strażacy ochotnicy to ludzie wykonujący różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. Zawsze gotowi w dzień i w nocy, w niedzielę i święta, by nieść pomoc w wypadku zagrożenia.

Nie zawsze należycie zabezpieczeni przed ogniem, dymem, gazem, z narażeniem własnego życia ratują innych.


Aby nieść pomoc strażacy ochotnicy muszą posiadać nowoczesny sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz odzież i wyposażenie chroniące ich podczas akcji.


Zgodnie z nazwą Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to organizacja, w której uczestnictwo jest dobrowolne. Celem jej działania jest przede wszystkim zorganizowanie i wyszkolenie oddziału strażackiego. Jednostki OSP mają największe znaczenie w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, gdzie często jako pierwsze docierają do zdarzenia.


Praktycznie wszystkie OSP są stowarzyszeniami (są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS). Działają one na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz swoich statutów.

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. W Polsce przeważająca większość OSP należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - ZOSP.

Często zdarza się, że zarząd OSP powołuje młodzieżową drużynę pożarniczą (MDP), która stanowi integralną część składową danej jednostki OSP.
 
  Ty jesteś kolejnym - 145220 odwiedzający (399286 wejścia) - Zapraszam Ponownie Created by Dj.Platyn GG:8368967  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja